peraturan kepegawaian

Alhamdulillah peraturan dan tata tertib kepegawaian telah disahkan oleh Yayasan Majlis Ilmu. Dengan demikian peraturan dapat menjadi pedoman pegawai untuk mengetahui hak dan kewajiban pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 

Guru maupun tenaga kependidikan merupakan aset sekolah. Keberadaan, kesediaan, keiklasan untuk mengabdi di sekolah menjadi sumbangsih demi kemajuan sekolah dan anak Bangsa. Generasi penerus yang berakhlak mulia, cerdas dan mandiri serta mempunyai pemahaman agama yang benar sesuai yang diajarkan Rosulullah sallalahu alihi wassalam.

Adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk membangun SD Islam Plus Imam Nawawi menjadi Sekolah yang dicintai Masyarakat. Mampu melayani segenap lapisan masyarakat dengan pelayanan terbaik. Dalam rangka itu semua maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh karyawan baik guru maupun tenaga kependidikan sehingga menjadi budaya sekolah.

Sekolah, guru dan tenaga kependidikan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban secara seimbang dan timbal balik. Hak dan kewajiban sekolah, guru dan tenaga kependidikan dituangkan dalan peraturan dan tata tertib kepegawaian SD Islam Plus Imam Nawawi.

Semoga  ini bisa menjadi pedoman dan rujukan sekolah maupun guru dann tenaga kependidikan dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan dilandasi oleh nilai-nilai dasar dan budaya sekolah tersebut.

ttd

Ketua Yayasan Majlis Ilmu

Imron Suaedi

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *